Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Bảo Nhung
Địa chỉ: Chuyển đến: Số nhà 27, đường dẫn cầu Tân Hà, tổ 26 - Phường Tân Hà - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang
Address: Chuyen Den: So Nha 27, Dan Cau Tan Ha Street, Civil Group 26, Tan Ha Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province
Mã số thuế:

5000809960

 Điện thoại:

0902.244.055

Phường Tân Hà, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Ngày thành lập: 15-10-2014

1 2 3 4 5 Tiếp