Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Bán buôn sơn, vécni

Nguyễn Bá Trung
Địa chỉ: Tổ 9 khu 3B - Phường Cẩm Trung - Thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh
Address: 9 Khu 3B Civil Group, Cam Trung Ward, Cam Pha City, Quang Ninh Province
Mã số thuế:

5701752977

 Điện thoại:

0943.512.125

Quảng Ninh

Ngày thành lập: 15-04-2015

1 2 3 4 5 6 Tiếp