Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

Công Ty TNHH Kim Toản
Địa chỉ: Thay đổi lần 1) Tại nhà ông Hoàng Minh Chiến, tổ dân phố Th - Phường Kỳ Phương - Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Address: Thay Doi Lan 1) Tai Nha Ong Hoang Minh Chien, TH Civil Group, Ky Phuong Ward, Ky Anh Town, Ha Tinh Province
Mã số thuế:

3001900256

 Điện thoại:

0987.980.008

Hà Tĩnh

Ngày thành lập: 27-03-2015

1 2 3 4 5 6 Tiếp