Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Công Ty TNHH Nông Sản Miền Tây
Địa chỉ: Số 23 Nguyễn Văn Linh, Khóm 3, Phường 1, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 23 Nguyen Van Linh, Khom 3, Ward 1, Nga Nam Town, Soc Trang Province
Mã số thuế:

2200759359

Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28-02-2019