Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐẠI DƯƠNG XANH
Địa chỉ: Thửa đất số 2336 , tờ bản đồ số 1TDH.A ,Khu phố Chiêu Liêu, PhườngTân Đông Hiệp , TX Dĩ An , Bình Dương
Address: Thua Dat So 2336, To Ban Do So 1TDH.A, Chieu Lieu Quarter, Phuongtan Dong Hiep, Di An Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702738097

Bình Dương

Ngày thành lập: 17/01/2019