Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Bán buôn kim loại và quặng kim loại

CÔNG TY TNHH PHONG TÂN BÍCH
Địa chỉ: Số 27, Tổ 18, ấp 4, Xã Lac An , Huyện Bắc Tân Uyên , Bình Dương
Address: No 27, Civil Group 18, Hamlet 4, Lac An Commune, Bac Tan Uyen District, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702914810

 Điện thoại:

0964597557

Bình Dương

Ngày thành lập: 24/09/2020

CÔNG TY TNHH NGŨ KIM NHÂN PHÚC
Địa chỉ: Thửa đất số 526, tờ bản đồ số 15,Khu phố Tân Bình, PhườngTân Hiệp , Thị xã Tân Uyên , Bình Dương
Address: Thua Dat So 526, To Ban Do So 15, Tan Binh Quarter, Phuongtan Hiep, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702914352

Bình Dương

Ngày thành lập: 23/09/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp