Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh

Nguyễn Thị ánh
Địa chỉ: số nhà 506 tổ 7 Đập Nước 1 - Thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh
Address: No 506 7 Dap Nuoc 1 Civil Group, Cam Pha City, Quang Ninh Province
Mã số thuế:

5701709925

Quảng Ninh

Ngày thành lập: 28-05-2014

Bột Đá Tư Nhanh
Địa chỉ: 29 tổ 9, KP Bình Hòa - Phường Lái Thiêu - TX Thuận An - Bình Dương
Address: 29 Civil Group 9, KP Binh Hoa, Lai Thieu Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3701993143

 Điện thoại:

(0274) 3755485

Bình Dương

Ngày thành lập: 17-01-2012