Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Bán buôn giày dép

Trương Minh Thuấn
Địa chỉ: Lô số 14, đường số 2 chợ phường VII, khu vực 1 - Tp Vị Thanh - Hậu Giang
Address: Lot No 14, 2 Cho Street, Vii Ward, Khu Vuc 1, Vi Thanh City, Hau Giang Province
Mã số thuế:

6300254775

 Điện thoại:

0939.429.199

Hậu Giang

Ngày thành lập: 23-12-2014

Nguyễn Thị Hảo
Địa chỉ: ô số 3 dãy sau mặt đường chợ Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh
Address: O So 3 Day Sau Mat, Cho Mong Duong Street, Cam Pha City, Quang Ninh Province
Mã số thuế:

5701736245

Quảng Ninh

Ngày thành lập: 27-10-2014