Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Bán buôn chè

Công Ty TNHH Chè Cao Bằng
Địa chỉ: Số nhà 053, tổ 6, Phố Bế Văn Đàn - Phường Hợp Giang - Thành phố Cao Bằng - Cao Bằng
Address: No 053, Civil Group 6, Be Van Dan Street, Hop Giang Ward, Cao Bang City, Cao Bang Province
Mã số thuế:

4800864380

 Điện thoại:

(0206) 3956688

Cao Bằng

Ngày thành lập: 26-07-2013