Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh

Cty TNHH Hoa Phu
Địa chỉ: 20/B111 Đường 3/2 Phường 12 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh
Address: 20/ B111, Street 3/2, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Mã số thuế:

0310207332

Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-07-2010