Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Xuân Trường- Nam Định

Công Ty TNHH Y - Dược Bùi Chu
Mã số thuế:

0601174681

Địa chỉ: Tổ 13, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định
Address: Civil Group 13, Xuan Truong Town, Xuan Truong District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Huyện Xuân Trường, Nam Định

Ngày thành lập: 17-01-2019

CÔNG TY TNHH LENCI VIỆT NAM
Mã số thuế:

0601173342

Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Xuân Trường , Huyện Xuân Trường , Nam Định
Address: Civil Group 4, Xuan Truong Town, Xuan Truong District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Huyện Xuân Trường, Nam Định

Ngày thành lập: 09/01/2019

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG KIM
Mã số thuế:

0601173399

Địa chỉ: Xóm 9, mặt đường 32, Xã Xuân Kiên , Huyện Xuân Trường , Nam Định
Address: Hamlet 9, Mat, Street 32, Xuan Kien Commune, Xuan Truong District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Xã Xuân Kiên, Huyện Xuân Trường, Nam Định

Ngày thành lập: 08/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT XUÂN TRƯỜNG
Mã số thuế:

0601172677

Địa chỉ: TT Xuân Trường, Thị trấn Xuân Trường , Huyện Xuân Trường , Nam Định
Address: Xuan Truong Town, Xuan Truong Town, Xuan Truong District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Huyện Xuân Trường, Nam Định

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT XUÂN TRƯỜNG
Mã số thuế:

0601172652

Địa chỉ: TT Xuân Trường, Thị trấn Xuân Trường , Huyện Xuân Trường , Nam Định
Address: Xuan Truong Town, Xuan Truong Town, Xuan Truong District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Huyện Xuân Trường, Nam Định

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT XUÂN TRƯỜNG
Mã số thuế:

0601172638

Địa chỉ: TT Xuân Trường, Thị trấn Xuân Trường , Huyện Xuân Trường , Nam Định
Address: Xuan Truong Town, Xuan Truong Town, Xuan Truong District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Huyện Xuân Trường, Nam Định

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT XUÂN TRƯỜNG
Mã số thuế:

0601172571

Địa chỉ: TT Xuân Trường, Thị trấn Xuân Trường , Huyện Xuân Trường , Nam Định
Address: Xuan Truong Town, Xuan Truong Town, Xuan Truong District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Huyện Xuân Trường, Nam Định

Ngày thành lập: 28/12/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Phát Triển Vạn Phát
Mã số thuế:

0601172317

Địa chỉ: Xóm 5, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định
Address: Hamlet 5, Tho Nghiep Commune, Xuan Truong District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Nam Định

Ngày thành lập: 27-12-2018

CÔNG TY TNHH VLXD TRƯỜNG PHÁT
Mã số thuế:

0601168688

Địa chỉ: Tổ 17, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định
Address: Civil Group 17, Xuan Truong Town, Xuan Truong District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Huyện Xuân Trường, Nam Định

Ngày thành lập: 14-12-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THUẬN THÀNH 68
Mã số thuế:

0601164651

Địa chỉ: Tổ 18, Thị trấn Xuân Trường, Xã Xuân Trung , Huyện Xuân Trường , Nam Định
Address: Civil Group 18, Xuan Truong Town, Xuan Trung Commune, Xuan Truong District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Nam Định

Ngày thành lập: 22/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp