Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Trực Tuấn- Huyện Trực Ninh- Nam Định

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HUY NHÂN
Mã số thuế:

0601167074

Địa chỉ: Đội 10 thôn Văn Lãng, Xã Trực Tuấn , Huyện Trực Ninh , Nam Định
Address: Hamlet 10, Van Lang Hamlet, Truc Tuan Commune, Truc Ninh District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Trực Tuấn, Huyện Trực Ninh, Nam Định

Ngày thành lập: 05/12/2018

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC HẢI LÂM NAM LẠNG
Mã số thuế:

0601115206

 Điện thoại:

(0228) 3883261

Địa chỉ: Xóm 7, Xã Trực Tuấn, Huyện Trực Ninh, Nam Định
Address: Hamlet 7, Truc Tuan Commune, Truc Ninh District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Xã Trực Tuấn, Huyện Trực Ninh, Nam Định

Ngày thành lập: 20/06/2016

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thương Mại Quang Đông
Mã số thuế:

0600987194

 Điện thoại:

0978.656.166

Địa chỉ: Thôn Nam Lạng - Xã Trực Tuấn - Huyện Trực Ninh - Nam Định
Address: Nam Lang Hamlet, Truc Tuan Commune, Truc Ninh District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Trực Tuấn, Huyện Trực Ninh, Nam Định

Ngày thành lập: 15-04-2013

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Thiên Đức Phát
Mã số thuế:

0600876085

 Điện thoại:

0915.428.168

Địa chỉ: Đội 1 - Xã Trực Tuấn - Huyện Trực Ninh - Nam Định
Address: Hamlet 1, Truc Tuan Commune, Truc Ninh District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Trực Tuấn, Huyện Trực Ninh, Nam Định

Ngày thành lập: 19-12-2011

Hợp tác xã nông nghiệp Trực Tuấn
Mã số thuế:

0600675318

Địa chỉ: Xã Trực Tuấn - Huyện Trực Ninh - Nam Định
Address: Truc Tuan Commune, Truc Ninh District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Trực Tuấn, Huyện Trực Ninh, Nam Định

Ngày thành lập: 30-12-2009

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thủ Công Mỹ Nghệ Cao Cường
Mã số thuế:

0600309470

 Điện thoại:

(0212) 8883415

Địa chỉ: ĐộI 9, Xã Trực Tuấn - Xã Trực Tuấn - Huyện Trực Ninh - Nam Định
Address: Hamlet 9, Truc Tuan Commune, Truc Tuan Commune, Truc Ninh District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Trực Tuấn, Huyện Trực Ninh, Nam Định

Ngày thành lập: 16-08-2005

UBND Xã Trực Tuấn
Mã số thuế:

0600145007

Địa chỉ: Xã Trực Tuấn - Huyện Trực Ninh - Nam Định
Address: Truc Tuan Commune, Truc Ninh District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Trực Tuấn, Huyện Trực Ninh, Nam Định

Ngày thành lập: 01-02-1999