Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Trực Ninh- Nam Định

Công Ty TNHH Thiết Bị Và Dịch Vụ Ô Tô Phú Quý
Mã số thuế:

0601175540

Địa chỉ: Xóm 8, Xã Trực Hùng, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định
Address: Hamlet 8, Truc Hung Commune, Truc Ninh District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Xã Trực Hùng, Huyện Trực Ninh, Nam Định

Ngày thành lập: 14-02-2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU CT THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT TRỰC NINH - TT CỔ LỄ
Mã số thuế:

0601174233

Địa chỉ: TT Cổ Lễ, Thị trấn Cổ Lễ , Huyện Trực Ninh , Nam Định
Address: Co Le Town, Co Le Town, Truc Ninh District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh, Nam Định

Ngày thành lập: 10/01/2019

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HUY NHÂN
Mã số thuế:

0601167074

Địa chỉ: Đội 10 thôn Văn Lãng, Xã Trực Tuấn , Huyện Trực Ninh , Nam Định
Address: Hamlet 10, Van Lang Hamlet, Truc Tuan Commune, Truc Ninh District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Trực Tuấn, Huyện Trực Ninh, Nam Định

Ngày thành lập: 05/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp