Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Nam Trực- Nam Định

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT NAM TRỰC
Mã số thuế:

0601174321

Địa chỉ: Thị trấn Nam Giang, Thị trấn Nam Giang , Huyện Nam Trực , Nam Định
Address: Nam Giang Town, Nam Giang Town, Nam Truc District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Nam Định

Ngày thành lập: 11/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT NAM TRỰC
Mã số thuế:

0601174339

Địa chỉ: Thị trấn Nam Giang, Thị trấn Nam Giang , Huyện Nam Trực , Nam Định
Address: Nam Giang Town, Nam Giang Town, Nam Truc District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Nam Định

Ngày thành lập: 11/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT NAM TRỰC
Mã số thuế:

0601174314

Địa chỉ: Thị trấn Nam Giang, Thị trấn Nam Giang , Huyện Nam Trực , Nam Định
Address: Nam Giang Town, Nam Giang Town, Nam Truc District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Nam Định

Ngày thành lập: 11/01/2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Cây Cảnh Điền Xá
Mã số thuế:

0601168180

Địa chỉ: Đội 1, Xóm Minh Khai, Thôn Vị Khê, Xã Điền Xá, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định
Address: Hamlet 1, Minh Khai Hamlet, Vi Khe Hamlet, Dien Xa Commune, Nam Truc District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Điền Xá, Huyện Nam Trực, Nam Định

Ngày thành lập: 12-12-2018

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xanh Nam Điền
Mã số thuế:

0601167606

Địa chỉ: Xóm 15, Thôn Trừng Uyên, Xã Điền Xá, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định
Address: Hamlet 15, Trung Uyen Hamlet, Dien Xa Commune, Nam Truc District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Điền Xá, Huyện Nam Trực, Nam Định

Ngày thành lập: 09-12-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp