Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Nam Định- Nam Định

Công Ty TNHH Gỗ Uwant
Mã số thuế:

0601175357

Địa chỉ: Một phần lô S8, đường N8, Khu công nghiệp Hòa Xá (thuê nhà xưởng của Công ty CP Năng lượng xanh Thanh Thủy), Xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
Address: Mot Phan, Lot S8, N8 Street, Hoa Xa Industrial Zone (Thue NHA XUONG Cua CONG Ty CP NANG LUONG Xanh Thanh Thuy), My Xa Commune, Nam Dinh City, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Producing plywood, veneer and other thin planks)

Xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Nam Định

Ngày thành lập: 30-01-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Thiên Trường Phát
Mã số thuế:

0601174875

Địa chỉ: Số 5/176 Cù Chính Lan, Phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
Address: No 5/176 Cu Chinh Lan, Tran Te Xuong Ward, Nam Dinh City, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định, Nam Định

Ngày thành lập: 18-01-2019

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÁI BIN
Mã số thuế:

0601174466

Địa chỉ: Số 5 đường Nguyễn Thế Rục, khu đô thị Trầm Cá, Xã Lộc An , Thành phố Nam Định , Nam Định
Address: No 5, Nguyen The Ruc Street, Tram Ca Urban Area, Loc An Commune, Nam Dinh City, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Lộc An, Thành phố Nam Định, Nam Định

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY TNHH SING YICK VIỆT NAM
Mã số thuế:

0601174427

Địa chỉ: Lô đất có vị trí tiếp giáp lô Q và đường N7 KCN Hòa Xá (thuê, Xã Mỹ Xá , Thành phố Nam Định , Nam Định
Address: Lot Dat Co Vi Tri Tiep Giap Lo Q Va, N7 Street, Hoa Xa Industrial Zone (Thue, My Xa Commune, Nam Dinh City, Nam Dinh)
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Nam Định

Ngày thành lập: 14/01/2019

TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH NAM ĐỊNH
Mã số thuế:

0601174473

Địa chỉ: Số 31 Đường Vị Xuyên, Phường Vị Xuyên , Thành phố Nam Định , Nam Định
Address: No 31, Vi Xuyen Street, Vi Xuyen Ward, Nam Dinh City, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Nam Định

Ngày thành lập: 14/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT TP NAM ĐỊNH
Mã số thuế:

0601174177

Địa chỉ: Số 48 Trần Khắc Chung, Phường Lộc Vượng , Thành phố Nam Định , Nam Định
Address: No 48 Tran Khac Chung, Loc Vuong Ward, Nam Dinh City, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Nam Định

Ngày thành lập: 10/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT TP NAM ĐỊNH
Mã số thuế:

0601174138

Địa chỉ: Số 48 phố Trần Khắc Chung, Phường Lộc Vượng , Thành phố Nam Định , Nam Định
Address: No 48, Tran Khac Chung Street, Loc Vuong Ward, Nam Dinh City, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Nam Định

Ngày thành lập: 10/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT TP NAM ĐỊNH
Mã số thuế:

0601174145

Địa chỉ: Số 48 Trần Khắc Chung, Phường Lộc Vượng , Thành phố Nam Định , Nam Định
Address: No 48 Tran Khac Chung, Loc Vuong Ward, Nam Dinh City, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Nam Định

Ngày thành lập: 10/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT CỦA CƠ QUAN THUẾ-CCT TP NAM ĐỊNH
Mã số thuế:

0601174152

Địa chỉ: Số 48 Trần Khắc Chung, Phường Lộc Vượng , Thành phố Nam Định , Nam Định
Address: No 48 Tran Khac Chung, Loc Vuong Ward, Nam Dinh City, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Nam Định

Ngày thành lập: 10/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp