Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XÃ MỸ PHÚC

Ngày thành lập: 04/01/2019

Địa chỉ: Liễu Nha, Xã Mỹ Phúc , Huyện Mỹ Lộc , Nam Định
Address: Lieu Nha, My Phuc Commune, My Loc District, Nam Dinh Province

Ngành nghề chính (Main profession): Trồng lúa (Growing rice)

Mã số thuế 0601172973
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Mỹ Lộc
Người đại diện Trần Đăng Huấn
Địa chỉ N.Đ.diện Liễu Nha, Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định
Delegate address Lieu Nha, My Phuc Commune, My Loc District, Nam Dinh Province

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính