Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Dược Aurea

Ngày thành lập: 26-09-2017

Địa chỉ: Thôn Vạn Khoảnh, Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định
Address: Van Khoanh Hamlet, My Phuc Commune, My Loc District, Nam Dinh Province

Ngành nghề chính (Main profession): Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized products from paper and board )

Mã số thuế 0601142288
Tên v.tắt/giao dịch Aurea Pharmace Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Nam Định
Người đại diện Trần Thị Phượng

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dược Aurea

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính