Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Mỹ Phúc- Huyện Mỹ Lộc- Nam Định

Công Ty TNHH Thiết Kế Thanh Phong
Mã số thuế:

0601188726

Địa chỉ: Xóm Cấp Tiến II, Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định
Address: Cap Tien Ii Hamlet, My Phuc Commune, My Loc District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Ngày thành lập: 07-01-2020

Công Ty TNHH Dược Aurea
Mã số thuế:

0601142288

Địa chỉ: Thôn Vạn Khoảnh, Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định
Address: Van Khoanh Hamlet, My Phuc Commune, My Loc District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized products from paper and board )

Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Ngày thành lập: 26-09-2017

Công Ty TNHH Thương Mại Bình Chung
Mã số thuế:

0601133572

Địa chỉ: Thôn Tam Đông, Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định
Address: Tam Dong Hamlet, My Phuc Commune, My Loc District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Ngày thành lập: 13-02-2017

CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN VSK VIỆT NAM TẠI NAM ĐỊNH
Mã số thuế:

0401519875-002

 Điện thoại:

(0236) 3695502

Địa chỉ: Thôn Vạn Khoảnh, Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định
Address: Van Khoanh Hamlet, My Phuc Commune, My Loc District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Ngày thành lập: 06/02/2017

Công Ty TNHH Dịch Vụ Y Dược An Nhiên
Mã số thuế:

0601132427

Địa chỉ: Thôn Bồi Tây, Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định
Address: Boi Tay Hamlet, My Phuc Commune, My Loc District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Ngày thành lập: 18-01-2017

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH GAS NGỌC DŨNG
Mã số thuế:

0601111314

 Điện thoại:

0904.438.804

Địa chỉ: Thôn Văn Hưng, Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định
Address: Van Hung Hamlet, My Phuc Commune, My Loc District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Ngày thành lập: 04/04/2016

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kinh Doanh Thương Mại Hải Dương
Mã số thuế:

0601110857

 Điện thoại:

0975.383.537

Địa chỉ: Thôn Tam Đông - Xã Mỹ Phúc - Huyện Mỹ Lộc - Nam Định
Address: Tam Dong Hamlet, My Phuc Commune, My Loc District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Ngày thành lập: 21-03-2016

Công Ty TNHH Dịch Vụ & Thương Mại Thái Lan
Mã số thuế:

0601076853

 Điện thoại:

0945.196.417

Địa chỉ: Thôn Bồi Tây - Xã Mỹ Phúc - Huyện Mỹ Lộc - Nam Định
Address: Boi Tay Hamlet, My Phuc Commune, My Loc District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Support services related to promoting and organizing tours)

Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Ngày thành lập: 05-11-2015

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Dịch Vụ Phương Nam
Mã số thuế:

0601037205

 Điện thoại:

0949.663.311

Địa chỉ: Thôn Tam Đông - Xã Mỹ Phúc - Huyện Mỹ Lộc - Nam Định
Address: Tam Dong Hamlet, My Phuc Commune, My Loc District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Ngày thành lập: 13-06-2014

Doanh Nghiệp Tư Nhân Bùi Đình Cường
Mã số thuế:

0600997178

 Điện thoại:

0916.825.079

Địa chỉ: Hậu Bồi Tây - Xã Mỹ Phúc - Huyện Mỹ Lộc - Nam Định
Address: Hau Boi Tay, My Phuc Commune, My Loc District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Ngày thành lập: 22-10-2013

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Xây Dựng Tam Hoàng Long
Mã số thuế:

0600834279

 Điện thoại:

0944.734.103

Địa chỉ: Thôn Hậu Bồi Đông - Xã Mỹ Phúc - Huyện Mỹ Lộc - Nam Định
Address: Hau Boi Dong Hamlet, My Phuc Commune, My Loc District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Ngày thành lập: 21-10-2011