Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Mỹ Hà- Huyện Mỹ Lộc- Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y TẾ NGỌC HUY - CHI NHÁNH NAM ĐỊNH
Mã số thuế:

0107889085-001

Địa chỉ: Xóm 9, Xã Mỹ Hà , Huyện Mỹ Lộc , Nam Định
Address: Hamlet 9, My Ha Commune, My Loc District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Xã Mỹ Hà, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Ngày thành lập: 06/09/2017

Công Ty TNHH Bình Minh Vn
Mã số thuế:

0601135812

Địa chỉ: Số 1, Thôn Quang Liệt, Xã Mỹ Hà, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định
Address: No 1, Quang Liet Hamlet, My Ha Commune, My Loc District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Xã Mỹ Hà, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Ngày thành lập: 31-03-2017

Công Ty TNHH Một Thành Viên Máy Tính Hương Giang
Mã số thuế:

0601042614

 Điện thoại:

0919.366.678

Địa chỉ: Thôn 16 - Xã Mỹ Hà - Huyện Mỹ Lộc - Nam Định
Address: Hamlet 16, My Ha Commune, My Loc District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Xã Mỹ Hà, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Ngày thành lập: 06-10-2014

Công Ty TNHH Việt Smile
Mã số thuế:

0600942651

 Điện thoại:

0914.764.968

Địa chỉ: Đường 63, xóm 1 - Xã Mỹ Hà - Huyện Mỹ Lộc - Nam Định
Address: Street 63, Hamlet 1, My Ha Commune, My Loc District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) (Manufacture of ready-made garments (except apparel))

Xã Mỹ Hà, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Ngày thành lập: 20-06-2012