Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Mỹ Lộc- Nam Định

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thương Mại Anh Anh Phát
Mã số thuế:

0600985334

 Điện thoại:

(0228) 3818527

Địa chỉ: Đường 38A, Đội 8 - Thôn Hữu Bị B - Xã Mỹ Trung - Huyện Mỹ Lộc - Nam Định
Address: 38a Street, Hamlet 8, Huu Bi B Hamlet, My Trung Commune, My Loc District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) (Manufacture of ready-made garments (except apparel))

Xã Mỹ Trung, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Ngày thành lập: 04-03-2013

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nam Ngọc Anh
Mã số thuế:

0600972261

 Điện thoại:

0912.203.109

Địa chỉ: Ngõ 63 đường 10 - Xã Mỹ Tân - Huyện Mỹ Lộc - Nam Định
Address: Lane 63, Street 10, My Tan Commune, My Loc District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Mỹ Tân, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Ngày thành lập: 12-12-2012

Công Ty TNHH Verona
Mã số thuế:

0600970063

 Điện thoại:

0978.080.805

Địa chỉ: Đường Thái Bình - Hồng Phúc - Xã Mỹ Tân - Huyện Mỹ Lộc - Nam Định
Address: Thai Binh Street, Hong Phuc, My Tan Commune, My Loc District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Mỹ Tân, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Ngày thành lập: 16-11-2012

Công Ty TNHH Việt Smile
Mã số thuế:

0600942651

 Điện thoại:

0914.764.968

Địa chỉ: Đường 63, xóm 1 - Xã Mỹ Hà - Huyện Mỹ Lộc - Nam Định
Address: Street 63, Hamlet 1, My Ha Commune, My Loc District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) (Manufacture of ready-made garments (except apparel))

Xã Mỹ Hà, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Ngày thành lập: 20-06-2012

Công Ty TNHH Vật Liệu Và Xây Dựng Minh Chính
Mã số thuế:

0600927036

 Điện thoại:

0942.109.700

Địa chỉ: Thôn Hồng Phú - Xã Mỹ Tân - Huyện Mỹ Lộc - Nam Định
Address: Hong Phu Hamlet, My Tan Commune, My Loc District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Mỹ Tân, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Ngày thành lập: 24-04-2012

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Hùng Đức
Mã số thuế:

0600920288

 Điện thoại:

0945.601.684

Địa chỉ: Đường 10 thôn Hồng Phúc - Xã Mỹ Tân - Huyện Mỹ Lộc - Nam Định
Address: Street 10, Hong Phuc Hamlet, My Tan Commune, My Loc District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Mỹ Tân, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Ngày thành lập: 05-04-2012

Phòng công thương
Mã số thuế:

0600897776

 Điện thoại:

(0228) 3810738

Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - Huyện Mỹ Lộc - Nam Định
Address: My Loc Town, My Loc District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác (Administrative practice, office assistance and other business assistant services )

Thị trấn Mỹ Lộc, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Ngày thành lập: 07-02-2012

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Đông Phát Lợi
Mã số thuế:

0600887136

 Điện thoại:

(0228) 3817585

Địa chỉ: Xóm Hồng Phong 2 - Xã Mỹ Tân - Huyện Mỹ Lộc - Nam Định
Address: Hong Phong 2 Hamlet, My Tan Commune, My Loc District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác (Photocopying, document preparing and other special office assistance )

Xã Mỹ Tân, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Ngày thành lập: 07-01-2012

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Xây Dựng Tam Hoàng Long
Mã số thuế:

0600834279

 Điện thoại:

0944.734.103

Địa chỉ: Thôn Hậu Bồi Đông - Xã Mỹ Phúc - Huyện Mỹ Lộc - Nam Định
Address: Hau Boi Dong Hamlet, My Phuc Commune, My Loc District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Ngày thành lập: 21-10-2011

Tổ Chức Tài Chính Vi Mô Tnhh Một Thành Viên Tình Thương - Chi Nhánh Mỹ Lộc, Nam Định
Mã số thuế:

0104971045-007

 Điện thoại:

(024) 37281003

Địa chỉ: Khối đoàn thể huyện ủy Mỹ Lộc - Thị trấn Mỹ Lộc - Huyện Mỹ Lộc - Nam Định
Address: Khoi Doan The, Huyen Uy My Loc, My Loc Town, My Loc District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động trung gian tiền tệ khác (Other monetary intermediary activities)

Thị trấn Mỹ Lộc, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Ngày thành lập: 22-06-2011