Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Mỹ Lộc- Nam Định

Công Ty TNHH Dược Phẩm Và Thiết Bị Công Nghệ Y Tế Bamiva
Mã số thuế:

0601183340

Địa chỉ: Ngã 3 Bảo Long đường 63B xóm 9, Xã Mỹ Hà, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định
Address: Nga 3 Bao Long, 63B Street, Hamlet 9, My Ha Commune, My Loc District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Mỹ Hà, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Ngày thành lập: 10-09-2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT MỸ LỘC
Mã số thuế:

0601173984

Địa chỉ: Km số 8 Đường 21a, Thị trấn Mỹ Lộc , Huyện Mỹ Lộc , Nam Định
Address: KM So 8, 21a Street, My Loc Town, My Loc District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Mỹ Lộc, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Ngày thành lập: 09/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT MỸ LỘC
Mã số thuế:

0601174000

Địa chỉ: Km số 8 Đường 21a, Thị trấn Mỹ Lộc , Huyện Mỹ Lộc , Nam Định
Address: KM So 8, 21a Street, My Loc Town, My Loc District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Mỹ Lộc, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Ngày thành lập: 09/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT MỸ LỘC
Mã số thuế:

0601173991

Địa chỉ: Km số 8 Đường 21a, Thị trấn Mỹ Lộc , Huyện Mỹ Lộc , Nam Định
Address: KM So 8, 21a Street, My Loc Town, My Loc District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Mỹ Lộc, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Ngày thành lập: 09/01/2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Thi Công Cơ Điện Gia Bảo
Mã số thuế:

0601160382

Địa chỉ: Tổ dân phố Bắc Lê Xá, Thị Trấn Mỹ Lộc, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định
Address: Bac Le Xa Civil Group, My Loc Town, My Loc District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Thị trấn Mỹ Lộc, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Ngày thành lập: 20-06-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp