Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Mỹ Lộc- Nam Định

Công Ty TNHH Karaoke Minh Anh
Mã số thuế:

0601194310

Địa chỉ: Thôn La Đồng, Xã Mỹ Tiến, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định
Address: La Dong Hamlet, My Tien Commune, My Loc District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Mỹ Tiến, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Ngày thành lập: 15-02-2020

Công Ty TNHH Thiết Kế Thanh Phong
Mã số thuế:

0601188726

Địa chỉ: Xóm Cấp Tiến II, Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định
Address: Cap Tien Ii Hamlet, My Phuc Commune, My Loc District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Ngày thành lập: 07-01-2020

Công Ty TNHH Kavan
Mã số thuế:

0601185901

Địa chỉ: Lô 17+18 KĐT Mỹ Lộc, Thị Trấn Mỹ Lộc, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định
Address: Lot 17+18 KDT My Loc, My Loc Town, My Loc District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Mỹ Lộc, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Ngày thành lập: 15-11-2019

Công Ty TNHH Vũ Sư - Nam Liên
Mã số thuế:

0601185732

Địa chỉ: Lô B4- Khu công nghiệp Mỹ Trung(thuê lại nhà xưởng của Công ty cổ phần Nam Liên), Xã Mỹ Trung, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định
Address: Lot B4, My Trung Industrial Zone (Thue Lai NHA XUONG Cua CONG Ty CO PHAN Nam Lien), My Trung Commune, My Loc District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

In ấn (Printing)

Xã Mỹ Trung, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Ngày thành lập: 12-11-2019

Công Ty TNHH Dược Phẩm Và Thiết Bị Công Nghệ Y Tế Bamiva
Mã số thuế:

0601183340

Địa chỉ: Ngã 3 Bảo Long đường 63B xóm 9, Xã Mỹ Hà, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định
Address: Nga 3 Bao Long, 63B Street, Hamlet 9, My Ha Commune, My Loc District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Mỹ Hà, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Ngày thành lập: 10-09-2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT MỸ LỘC
Mã số thuế:

0601173984

Địa chỉ: Km số 8 Đường 21a, Thị trấn Mỹ Lộc , Huyện Mỹ Lộc , Nam Định
Address: KM So 8, 21a Street, My Loc Town, My Loc District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Mỹ Lộc, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Ngày thành lập: 09/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT MỸ LỘC
Mã số thuế:

0601174000

Địa chỉ: Km số 8 Đường 21a, Thị trấn Mỹ Lộc , Huyện Mỹ Lộc , Nam Định
Address: KM So 8, 21a Street, My Loc Town, My Loc District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Mỹ Lộc, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Ngày thành lập: 09/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp