Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hải Vân- Huyện Hải Hậu- Nam Định

Công Ty TNHH Sản Xuất Dv Thương Mại Tân Thiên Phú
Mã số thuế:

0601159588

Địa chỉ: Xóm 3, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định
Address: Hamlet 3, Hai Van Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 01-06-2018

1 2 3 4 5 Tiếp