Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hải Tây- Huyện Hải Hậu- Nam Định

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SƠN ZENKO VIỆT NAM TẠI NAM ĐỊNH
Mã số thuế:

0108071824-001

Địa chỉ: Xóm 5, Xã Hải Tây , Huyện Hải Hậu , Nam Định
Address: Hamlet 5, Hai Tay Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Xã Hải Tây, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 05/12/2017

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Dịch Vụ Hữu Nam
Mã số thuế:

0600730128

Địa chỉ: Khu Thực phẩm cũ, xóm 5 thôn Quế Phương - Xã Hải Tây - Huyện Hải Hậu - Nam Định
Address: Khu Thuc Pham Cu, Hamlet 5, Que Phuong Hamlet, Hai Tay Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Producing non-alcoholic beverages and mineral water)

Xã Hải Tây, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 06-09-2010

UBND Xã Hải Tây
Mã số thuế:

0600143144

 Điện thoại:

(0212) 8877481

Địa chỉ: Xã Hải Tây - Huyện Hải Hậu - Nam Định
Address: Hai Tay Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Hải Tây, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 23-01-1999