Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hải Quảng- Huyện Hải Hậu- Nam Định

CÔNG TY TNHH ĐÀI SHUN
Mã số thuế:

0601167821

Địa chỉ: Xóm 14, Xã Hải Quang , Huyện Hải Hậu , Nam Định
Address: Hamlet 14, Hai Quang Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Hải Quảng, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 11/12/2018

Hợp tác xã Quang Trung Hải Quang
Mã số thuế:

0601072520

Địa chỉ: Xóm 12 - Xã Hải Quang - Huyện Hải Hậu - Nam Định
Address: Hamlet 12, Hai Quang Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp (Wholesale of fertiliser, pesticide, and other chemical substances used in agriculture )

Xã Hải Quảng, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 30-07-2015

Vũ Văn Huấn
Mã số thuế:

0600780513

Địa chỉ: Xã Hải Quang - Huyện Hải Hậu - Nam Định
Address: Hai Quang Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Hải Quảng, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 01-01-2011

Công ty TNHH một thành viên Đức Triệu
Mã số thuế:

0600491141

 Điện thoại:

(0212) 8876585

Địa chỉ: Đội 14 - xã Hải Quang - Huyện Hải Hậu - Nam Định
Address: Hamlet 14, Hai Quang Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Hải Quảng, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 12-01-2009

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Minh Hiếu
Mã số thuế:

0600418790

 Điện thoại:

(0228) 3782999

Địa chỉ: Xóm 14 - Xã Hải Quang - Huyện Hải Hậu - Nam Định
Address: Hamlet 14, Hai Quang Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hải Quảng, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 10-03-2008

DNTN Hữu Chỉnh
Mã số thuế:

0600204799

 Điện thoại:

(0212) 8782420

Địa chỉ: Đội 14 - Xã Hải Quang - Xã Hải Quang - Huyện Hải Hậu - Nam Định
Address: Hamlet 14, Hai Quang Commune, Hai Quang Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Hải Quảng, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 03-12-2005

DNTN Lê Thị Sẻ
Mã số thuế:

0600342485

 Điện thoại:

(0212) 8782479

Địa chỉ: Xã Hải Quang - Xã Hải Quang - Huyện Hải Hậu - Nam Định
Address: Hai Quang Commune, Hai Quang Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Hải Quảng, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 28-11-2005