Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hải Phú- Huyện Hải Hậu- Nam Định

Công Ty TNHH Karaoke Linh Thư
Mã số thuế:

0601160907

Địa chỉ: Xóm Phạm Ruyến, Xã Hải Phú, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định
Address: Pham Ruyen Hamlet, Hai Phu Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Hải Phú, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 09-07-2018

UBND Xã Hải Phú
Mã số thuế:

0600143257

Địa chỉ: Xã Hải Phú - Huyện Hải Hậu - Nam Định
Address: Hai Phu Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Hải Phú, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 23-01-1999