Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hải Minh- Huyện Hải Hậu- Nam Định

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Sản Xuất Phương Ân
Mã số thuế:

0601156185

Địa chỉ: Xóm 9 Liên Minh, Xã Hải Minh, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định
Address: 9 Lien Minh Hamlet, Hai Minh Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Hải Minh, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 08-03-2018

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Thương Mại Đỗ Gia
Mã số thuế:

0601140555

Địa chỉ: Xóm 31, Xã Hải Minh, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định
Address: Hamlet 31, Hai Minh Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Hải Minh, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 10-08-2017

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Dt
Mã số thuế:

0601134752

Địa chỉ: Cụm công nghiệp làng nghề số 1, Xóm 4A, Xã Hải Minh, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định
Address: Cong Nghiep Cluster, Nghe So 1 Village, 4a Hamlet, Hai Minh Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hải Minh, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 06-03-2017

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG KHÁNH VÂN
Mã số thuế:

0601116129

 Điện thoại:

0916.516.526

Địa chỉ: Xóm 1, Xã Hải Minh, Huyện Hải Hậu, Nam Định
Address: Hamlet 1, Hai Minh Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Hải Minh, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 14/07/2016

Công ty TNHH An Bình
Mã số thuế:

0600631568

 Điện thoại:

(0212) 8770426

Địa chỉ: Xóm 10, xã Hải Minh - Xã Hải Minh - Huyện Hải Hậu - Nam Định
Address: Hamlet 10, Hai Minh Commune, Hai Minh Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa (Inland waterway transport of cargo)

Xã Hải Minh, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 12-06-2009

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Thương Mại Tâm Phương
Mã số thuế:

0601074165

 Điện thoại:

(0228) 3878035

Địa chỉ: Xóm 1 - Xã Hải Minh - Huyện Hải Hậu - Nam Định
Address: Hamlet 1, Hai Minh Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Hải Minh, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 07-09-2015

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Khải Cường
Mã số thuế:

0601073316

 Điện thoại:

0938.047.557

Địa chỉ: Xóm 35 - Xã Hải Minh - Huyện Hải Hậu - Nam Định
Address: Hamlet 35, Hai Minh Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Hải Minh, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 19-08-2015

Công Ty TNHH Một Thành Viên ước Mơ Vươn Xa
Mã số thuế:

0600822114

 Điện thoại:

0914.809.612

Địa chỉ: Xóm 10 - Xã Hải Minh - Huyện Hải Hậu - Nam Định
Address: Hamlet 10, Hai Minh Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Hải Minh, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 01-09-2011