Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hải Long- Huyện Hải Hậu- Nam Định

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Và Sản Xuất Thuận Phát
Mã số thuế:

0600985408

 Điện thoại:

0912.778.711

Địa chỉ: Xóm 16 - Xã Hải Long - Huyện Hải Hậu - Nam Định
Address: Hamlet 16, Hai Long Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Hải Long, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 05-03-2013

Công ty TNHH công nghệ và thương mại Hoàng Kỳ
Mã số thuế:

0600678559

 Điện thoại:

0989.134.223

Địa chỉ: Xóm 1, xã Hải Long - Xã Hải Long - Huyện Hải Hậu - Nam Định
Address: Hamlet 1, Hai Long Commune, Hai Long Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) (Retail (excluding automobiles, motors, motorcycles and other motor vehicles) )

Xã Hải Long, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 05-02-2010

Công Ty Cổ Phần 27-7 Hải Hậu
Mã số thuế:

0600200635

 Điện thoại:

(0228) 3877222

Địa chỉ: Xóm 1 - Xã Hải Long - Huyện Hải Hậu - Nam Định
Address: Hamlet 1, Hai Long Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Hải Long, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 21-04-2000

UBND Xã Hải Long
Mã số thuế:

0600143024

 Điện thoại:

(0212) 8877400

Địa chỉ: Xã Hải Long - Huyện Hải Hậu - Nam Định
Address: Hai Long Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Hải Long, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 23-01-1999

Xí nghiệp thương binh 27-7
Mã số thuế:

0600001069

 Điện thoại:

(0212) 8877222

Địa chỉ: Xã Hải Long - Huyện Hải Hậu - Nam Định
Address: Hai Long Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Hải Long, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 21-08-1998