Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hải Hà- Huyện Hải Hậu- Nam Định

Công Ty TNHH Chế Biến Thủy Sản Phúc Hải
Mã số thuế:

0601135241

Địa chỉ: Thôn Phúc Thụy, Xã Hải Hà, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định
Address: Phuc Thuy Hamlet, Hai Ha Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Hải Hà, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 17-03-2017