Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hải Đường- Huyện Hải Hậu- Nam Định

Công Ty TNHH Granite An Phát
Mã số thuế:

0601159838

Địa chỉ: Xóm 25, Xã Hải Đường, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định
Address: Hamlet 25, Hai Duong Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Hải Đường, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 08-06-2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông Xuân Diệu
Mã số thuế:

0600961220

 Điện thoại:

(0228) 6569579

Địa chỉ: Xóm 6 - Xã Hải Đường - Huyện Hải Hậu - Nam Định
Address: Hamlet 6, Hai Duong Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Xã Hải Đường, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 29-08-2012

Hợp tác xã nông nghiệp thống nhất xã Hải Đường
Mã số thuế:

0600469795

 Điện thoại:

(0212) 8874682

Địa chỉ: Xã Hải đường - Xã Hải Đường - Huyện Hải Hậu - Nam Định
Address: Hai Duong Commune, Hai Duong Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other commodities in specialized stores)

Xã Hải Đường, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 13-10-2008

Hợp tác xã nông nghiệp Vũ Đệ xã Hải Đường
Mã số thuế:

0600469717

 Điện thoại:

(0212) 8877562

Địa chỉ: xã Hải Đường - Xã Hải Đường - Huyện Hải Hậu - Nam Định
Address: Hai Duong Commune, Hai Duong Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other commodities in specialized stores)

Xã Hải Đường, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 13-10-2008