Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hải Chính- Huyện Hải Hậu- Nam Định

Công Ty TNHH Một Thành Viên Khai Thác Xa Bờ Hoàng Thanh
Mã số thuế:

0601100538

 Điện thoại:

(0239) 6578635

Địa chỉ: Xóm Trung Châu - Xã Hải Chính - Huyện Hải Hậu - Nam Định
Address: Trung Chau Hamlet, Hai Chinh Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Hải Chính, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 04-01-2016

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đông Phong
Mã số thuế:

0600321319

 Điện thoại:

0372.716.919

Địa chỉ: Xóm Tây Sơn - Xã Hải Chính - Huyện Hải Hậu - Nam Định
Address: Tay Son Hamlet, Hai Chinh Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Hải Chính, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 01-09-2003