Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hải Châu- Huyện Hải Hậu- Nam Định

Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Việt Tiến
Mã số thuế:

0601142256

Địa chỉ: Xóm 1, Khu Chợ, Xã Hải Châu, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định
Address: Hamlet 1, Khu Cho, Hai Chau Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Hải Châu, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 26-09-2017

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Mỹ Nghệ Hoàng Gia
Mã số thuế:

0600983513

Địa chỉ: Xóm 6, thôn Phú Văn Nam - Xã Hải Châu - Huyện Hải Hậu - Nam Định
Address: Hamlet 6, Phu Van Nam Hamlet, Hai Chau Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Hải Châu, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 19-02-2013

Công ty TNHH Phú Lễ
Mã số thuế:

0600435725

 Điện thoại:

(0212) 8787393

Địa chỉ: Thôn Phú Lễ - Hải Châu - Huyện Hải Hậu - Nam Định
Address: Phu Le Hamlet, Hai Chau, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Hải Châu, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 02-05-2008

DNTN Nguyễn Thị Oanh
Mã số thuế:

0600203844

 Điện thoại:

(0212) 8876276

Địa chỉ: Xóm 10 - Phú Lễ - Hải Châu - Xã Hải Châu - Huyện Hải Hậu - Nam Định
Address: Hamlet 10, Phu Le, Hai Chau, Hai Chau Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Hải Châu, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 22-03-2005

UBND Xã Hải Châu
Mã số thuế:

0600143296

 Điện thoại:

(0212) 8876051

Địa chỉ: Xã Hải Châu - Huyện Hải Hậu - Nam Định
Address: Hai Chau Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Hải Châu, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 01-02-1999