Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hải An- Huyện Hải Hậu- Nam Định

Trường THCS Hải An
Mã số thuế:

0600383509

Địa chỉ: Xã Hải An - Huyện Hải Hậu - Nam Định
Address: Hai An Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông (Junior high school and High school education)

Xã Hải An, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 16-04-2007

UBND Xã Hải An
Mã số thuế:

0600143218

Địa chỉ: Xã Hải An - Huyện Hải Hậu - Nam Định
Address: Hai An Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Hải An, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 23-01-1999