Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Hải Hậu- Nam Định

Công Ty TNHH Đức Phúc Dương
Mã số thuế:

0601172518

Địa chỉ: Xóm 13, Xã Hải Phúc, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định
Address: Hamlet 13, Hai Phuc Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Hải Phúc, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 27-12-2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT HẢI HẬU
Mã số thuế:

0601172204

Địa chỉ: TDP 3, Thị trấn Yên Định , Huyện Hải Hậu , Nam Định
Address: TDP 3, Yen Dinh Town, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 26/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT HẢI HẬU
Mã số thuế:

0601172250

Địa chỉ: TDP 3, Thị trấn Yên Định , Huyện Hải Hậu , Nam Định
Address: TDP 3, Yen Dinh Town, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 26/12/2018

CÔNG TY TNHH ĐÀI SHUN
Mã số thuế:

0601167821

Địa chỉ: Xóm 14, Xã Hải Quang , Huyện Hải Hậu , Nam Định
Address: Hamlet 14, Hai Quang Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Hải Quảng, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 11/12/2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI HƯNG
Mã số thuế:

0601165119

Địa chỉ: Số 39 Tổ 4, Thị trấn Yên Định , Huyện Hải Hậu , Nam Định
Address: No 39 Civil Group 4, Yen Dinh Town, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Thị trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 31/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp