Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Hải Hậu- Nam Định

Công Ty TNHH Thương Mại Viet-link
Mã số thuế:

0601182001

Địa chỉ: Xóm Trung, Xã Hải Xuân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định
Address: Trung Hamlet, Hai Xuan Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Xã Hải Xuân, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 30-07-2019

Công Ty TNHH Hợp Kim Nhôm Và Chế Biến Lâm Sản Trần Hải
Mã số thuế:

0601178189

Địa chỉ: Đội 5, Xóm Tây Ninh, Xã Hải Chính, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định
Address: Hamlet 5, Tay Ninh Hamlet, Hai Chinh Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Xã Hải Chính, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 08-04-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tâm Hương Việt
Mã số thuế:

0601176463

Địa chỉ: Xóm 8, Xã Hải Đông, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định
Address: Hamlet 8, Hai Dong Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (Provision of food services under temporary contracts for clients (serving food for banquets, meetings, weddings, etc.) )

Xã Hải Đông, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 05-03-2019

Công Ty TNHH Đức Phúc Dương
Mã số thuế:

0601172518

Địa chỉ: Xóm 13, Xã Hải Phúc, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định
Address: Hamlet 13, Hai Phuc Commune, Hai Hau District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Hải Phúc, Huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày thành lập: 27-12-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp