Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Ngô Đồng- Huyện Giao Thủy- Nam Định

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ
Mã số thuế:

0601172701

Địa chỉ: TT Ngô Đồng, Thị trấn Ngô Đồng , Huyện Giao Thuỷ , Nam Định
Address: Ngo Dong Town, Ngo Dong Town, Giao Thuy District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thủy, Nam Định

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT GIAO THỦY
Mã số thuế:

0601172613

Địa chỉ: TT Ngô Đồng, Thị trấn Ngô Đồng , Huyện Giao Thuỷ , Nam Định
Address: Ngo Dong Town, Ngo Dong Town, Giao Thuy District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thủy, Nam Định

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ
Mã số thuế:

0601172719

Địa chỉ: TT Ngô Đồng, Thị trấn Ngô Đồng , Huyện Giao Thuỷ , Nam Định
Address: Ngo Dong Town, Ngo Dong Town, Giao Thuy District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thủy, Nam Định

Ngày thành lập: 28/12/2018

Công Ty TNHH Kinh Doanh Và Chế Biến Khoáng Sản Tiến Đạt
Mã số thuế:

0601161675

Địa chỉ: Tổ dân phố 5B, Thị Trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định
Address: 5B Civil Group, Ngo Dong Town, Giao Thuy District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thủy, Nam Định

Ngày thành lập: 02-08-2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Ô Tô Thanh Nga
Mã số thuế:

0601158351

Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Thị Trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định
Address: Civil Group 1, Ngo Dong Town, Giao Thuy District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Thị trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thủy, Nam Định

Ngày thành lập: 03-05-2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN MÁY HƯNG HƯỜNG
Mã số thuế:

0601157012

 Điện thoại:

0915.929.292

Địa chỉ: TDP 3, Thị trấn Ngô Đồng , Huyện Giao Thuỷ , Nam Định
Address: TDP 3, Ngo Dong Town, Giao Thuy District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of audiovisual equipment in specialized stores)

Thị trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thủy, Nam Định

Ngày thành lập: 29/03/2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Quang Sự
Mã số thuế:

0601144101

Địa chỉ: Tổ dân phố 4A, Thị trấn Ngô Đồng , Huyện Giao Thuỷ , Nam Định
Address: 4a Civil Group, Ngo Dong Town, Giao Thuy District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thủy, Nam Định

Ngày thành lập: 22/11/2017

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thịnh Mãi
Mã số thuế:

0601143690

Địa chỉ: Tổ dân phố khu I, Thị Trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định
Address: Khu I Civil Group, Ngo Dong Town, Giao Thuy District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thủy, Nam Định

Ngày thành lập: 01-11-2017

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp