Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Giao Thủy- Nam Định

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ
Mã số thuế:

0601172701

Địa chỉ: TT Ngô Đồng, Thị trấn Ngô Đồng , Huyện Giao Thuỷ , Nam Định
Address: Ngo Dong Town, Ngo Dong Town, Giao Thuy District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thủy, Nam Định

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT GIAO THỦY
Mã số thuế:

0601172613

Địa chỉ: TT Ngô Đồng, Thị trấn Ngô Đồng , Huyện Giao Thuỷ , Nam Định
Address: Ngo Dong Town, Ngo Dong Town, Giao Thuy District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thủy, Nam Định

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ
Mã số thuế:

0601172719

Địa chỉ: TT Ngô Đồng, Thị trấn Ngô Đồng , Huyện Giao Thuỷ , Nam Định
Address: Ngo Dong Town, Ngo Dong Town, Giao Thuy District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thủy, Nam Định

Ngày thành lập: 28/12/2018

Công Ty TNHH Tiên Thủy Phát
Mã số thuế:

0601164972

Địa chỉ: Xóm Thị Tứ, Xã Giao Xuân, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định
Address: Thi Tu Hamlet, Giao Xuan Commune, Giao Thuy District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Giao Xuân, Huyện Giao Thủy, Nam Định

Ngày thành lập: 30-10-2018

Công Ty TNHH Kinh Doanh Và Chế Biến Khoáng Sản Tiến Đạt
Mã số thuế:

0601161675

Địa chỉ: Tổ dân phố 5B, Thị Trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định
Address: 5b Civil Group, Ngo Dong Town, Giao Thuy District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thủy, Nam Định

Ngày thành lập: 02-08-2018

Công Ty TNHH May Mạnh Sang
Mã số thuế:

0601161530

Địa chỉ: Xóm 18, Xã Giao An, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định
Address: Hamlet 18, Giao An Commune, Giao Thuy District, Nam Dinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) (Manufacture of ready-made garments (except apparel))

Xã Giao An, Huyện Giao Thủy, Nam Định

Ngày thành lập: 31-07-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp