Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Thuận- Huyện Vĩnh Hưng- Long An

CÔNG TY TNHH XNK - XD - TM VĨNH THẠNH HƯNG
Mã số thuế:

1101811969

Địa chỉ: 74 đường tỉnh lộ 831, ấp Kinh Mới, Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Hưng, Long An
Address: 74 Duong, Tinh Lo 831, Kinh Moi Hamlet, Vinh Thuan Commune, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (Wholesale of agricultural machinery, equipment and spare parts)

Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 19-01-2016

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xnk - Xd - Tm Thanh Kiều
Mã số thuế:

1101710512

 Điện thoại:

(0272) 2247300

Địa chỉ: 74 Đường Tỉnh Lộ 831, ấp Kinh Mới. - Xã Vĩnh Thuận - Huyện Vĩnh Hưng - Long An
Address: 74 Duong, Tinh Lo 831, Kinh Moi Hamlet, Vinh Thuan Commune, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (Wholesale of agricultural machinery, equipment and spare parts)

Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 26-07-2013

Chi Nhánh Công Ty Xăng Dầu Long An - Cửa Hàng Xăng Dầu Vĩnh Thuận
Mã số thuế:

1100108351-073

 Điện thoại:

(0272) 3826158

Địa chỉ: ấp Cả Nga - Xã Vĩnh Thuận - Huyện Vĩnh Hưng - Long An
Address: Ca Nga Hamlet, Vinh Thuan Commune, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 03-08-2011

Chi Nhánh Công Ty TNHH 01 TV Phú Hương-Trạm Xăng Dầu Ngọc Bảo 11
Mã số thuế:

1100903568-004

 Điện thoại:

0918.477.499

Địa chỉ: ấp Cả Nga - Xã Vĩnh Thuận - Huyện Vĩnh Hưng - Long An
Address: Ca Nga Hamlet, Vinh Thuan Commune, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 04-08-2010

Thế Hiển
Mã số thuế:

1101210929

Địa chỉ: xã Vĩnh Thuận - Huyện Vĩnh Hưng - Long An
Address: Vinh Thuan Commune, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác (Other specialized wholesale)

Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 23-11-2009

UBND Xã Vĩnh Thuận
Mã số thuế:

1100389977

Địa chỉ: Xã Vĩnh Thuận - Huyện Vĩnh Hưng - Long An
Address: Vinh Thuan Commune, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 11-08-2003