Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tuyên Bình Tây- Huyện Vĩnh Hưng- Long An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU PHÚC TÂM
Mã số thuế:

1101896056

Địa chỉ: Thửa đất số 558 tờ bản đồ số 8, ấp Cả Rưng, Xã Tuyên Bình Tây , Huyện Vĩnh Hưng , Long An
Address: Thua Dat So 558 To Ban Do So 8, Ca Rung Hamlet, Tuyen Binh Tay Commune, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 22/10/2018

CHI NHÁNH 3 - CÔNG TY TNHH GAME ĐÔNG HẢI
Mã số thuế:

1101836025-003

 Điện thoại:

0949.043.739

Địa chỉ: Số 51, ấp Cả Rưng, Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh Hưng, Long An
Address: No 51, Ca Rung Hamlet, Tuyen Binh Tay Commune, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 10/01/2017

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lương Thực Vĩnh Hưng
Mã số thuế:

1101452364

 Điện thoại:

(028) 38370978

Địa chỉ: ấp Cả Rưng - Xã Tuyên Bình Tây - Huyện Vĩnh Hưng - Long An
Address: Ca Rung Hamlet, Tuyen Binh Tay Commune, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 13-12-2011

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú Hương - Trạm Xăng Dầu Ngọc Bảo 18
Mã số thuế:

1100903568-007

 Điện thoại:

0918.477.499

Địa chỉ: ấp Cả Rưng - Xã Tuyên Bình Tây - Huyện Vĩnh Hưng - Long An
Address: Ca Rung Hamlet, Tuyen Binh Tay Commune, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 22-07-2011

Chi Nhánh Dntn Xăng Dầu Hai Hùm
Mã số thuế:

1100613643-001

 Điện thoại:

(0207) 2823329

Địa chỉ: ấp Cả Rưng - Xã Tuyên Bình Tây - Huyện Vĩnh Hưng - Long An
Address: Ca Rung Hamlet, Tuyen Binh Tay Commune, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 19-09-2005

Doanh Nghiệp Tư Nhân út Nhân
Mã số thuế:

1100432453

Địa chỉ: ấp Cả Rưng - Xã Tuyên Bình Tây - Huyện Vĩnh Hưng - Long An
Address: Ca Rung Hamlet, Tuyen Binh Tay Commune, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 23-02-2004

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sáu ý
Mã số thuế:

1100617870

Địa chỉ: ấp Bình Châu - Xã Tuyên Bình Tây - Huyện Vĩnh Hưng - Long An
Address: Binh Chau Hamlet, Tuyen Binh Tay Commune, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 14-01-2004

UBND Xã Tuyên Bình Tây
Mã số thuế:

1100389945

Địa chỉ: Xã Tuyên Bình Tây - Huyện Vĩnh Hưng - Long An
Address: Tuyen Binh Tay Commune, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 11-08-2003