Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thái Bình Trung- Huyện Vĩnh Hưng- Long An

CHI NHÁNH 4 - CÔNG TY TNHH GAME ĐÔNG HẢI
Mã số thuế:

1101836025-004

 Điện thoại:

0949.043.739

Địa chỉ: Khu dân cư, ấp Láng Đao, Xã Thái Bình Trung, Huyện Vĩnh Hưng, Long An
Address: Khu Dan Cu, Lang Dao Hamlet, Thai Binh Trung Commune, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Thái Bình Trung, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 02/03/2017

Công Ty TNHH Bất Động Sản Tuấn Vỹ
Mã số thuế:

1101831161

Địa chỉ: ấp Trung Chánh - Xã Thái Bình Trung - Huyện Vĩnh Hưng - Long An
Address: Trung Chanh Hamlet, Thai Binh Trung Commune, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Thái Bình Trung, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 13-09-2016

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Diệp
Mã số thuế:

1100862946-001

 Điện thoại:

(0272) 3840742

Địa chỉ: Số 01 Nhà lòng chợ Thái Bình Trung - Xã Thái Bình Trung - Huyện Vĩnh Hưng - Long An
Address: No 01 Nha Long Cho Thai Binh Trung, Thai Binh Trung Commune, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Thái Bình Trung, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 18-11-2014

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đức Thành Long An
Mã số thuế:

1101580951

Địa chỉ: ấp Trung Môn - Xã Thái Bình Trung - Huyện Vĩnh Hưng - Long An
Address: Trung Mon Hamlet, Thai Binh Trung Commune, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thái Bình Trung, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 14-06-2012

DNTN Ba Phước
Mã số thuế:

1101287463

Địa chỉ: ấp Láng Đao - Xã Thái Bình Trung - Huyện Vĩnh Hưng - Long An
Address: Lang Dao Hamlet, Thai Binh Trung Commune, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail food, food, beverages, tobacco, pipe tobacco accounted for a large proportion in the general merchandise stores)

Xã Thái Bình Trung, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 09-06-2010

DNTN út Gạo
Mã số thuế:

1101286011

Địa chỉ: ấp Láng Đao - Xã Thái Bình Trung - Huyện Vĩnh Hưng - Long An
Address: Lang Dao Hamlet, Thai Binh Trung Commune, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail food, food, beverages, tobacco, pipe tobacco accounted for a large proportion in the general merchandise stores)

Xã Thái Bình Trung, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 04-06-2010

UBND Xã Thái Bình Trung
Mã số thuế:

1100389857

Địa chỉ: Xã Thái Bình trung - Huyện Vĩnh Hưng - Long An
Address: Thai Binh Trung Commune, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Thái Bình Trung, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 11-08-2003