Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hưng Điền A- Huyện Vĩnh Hưng- Long An

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GAME ĐÔNG HẢI
Mã số thuế:

1101836025-001

 Điện thoại:

0949.043.739

Địa chỉ: ấp Tà Nu, Xã Hưng Điền A, Huyện Vĩnh Hưng, Long An
Address: Ta Nu Hamlet, Hung Dien A Commune, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Hưng Điền A, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 22/12/2016

CHI NHÁNH SỐ 3 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHẬT LINH
Mã số thuế:

1100160954-011

 Điện thoại:

0949.424.667

Địa chỉ: ấp 1, Xã Hưng Điền A, Huyện Vĩnh Hưng, Long An
Address: Hamlet 1, Hung Dien A Commune, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hưng Điền A, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 29/04/2016

Lê Trường Hải
Mã số thuế:

1101712252

Địa chỉ: ấp Tà Nu - Xã Hưng Điền A - Huyện Vĩnh Hưng - Long An
Address: Ta Nu Hamlet, Hung Dien A Commune, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sửa chữa thiết bị liên lạc (Repair of communications devices)

Xã Hưng Điền A, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 09-08-2013

DNTN Trường An Khang
Mã số thuế:

1100678802

 Điện thoại:

(0207) 2848292

Địa chỉ: ấp 1 xã Hưng Điền A - Xã Hưng Điền A - Huyện Vĩnh Hưng - Long An
Address: Hamlet 1, Hung Dien A Commune, Hung Dien A Commune, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Hưng Điền A, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 18-08-2005

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Xây Dựng Xuất Nhập Khẩu Bảo An
Mã số thuế:

1100672511

 Điện thoại:

(0272) 3847570

Địa chỉ: Số 4 đường CMT8 - Xã Hưng Điền A - Huyện Vĩnh Hưng - Long An
Address: No 4, CMT8 Street, Hung Dien A Commune, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (Building civil engineering works)

Xã Hưng Điền A, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 10-06-2005

Doanh Nghiệp Tư Nhân Duy Khánh
Mã số thuế:

1100617888

Địa chỉ: ấp I - Xã Hưng Điền A - Huyện Vĩnh Hưng - Long An
Address: I Hamlet, Hung Dien A Commune, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hưng Điền A, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 14-01-2004