Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Vĩnh Hưng- Long An

CÔNG TY TNHH ĐT XD HOÀNG MY LỘC
Mã số thuế:

1101905381

Địa chỉ: Số 9, Đường Phan Văn Đạt, Khu phố Bàu Sây, Thị trấn Vĩnh Hưng , Huyện Vĩnh Hưng , Long An
Address: No 9, Phan Van Dat Street, Bau Say Quarter, Vinh Hung Town, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Thị trấn Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 16/01/2019

CÔNG TY TNHH LH HOÀNG VŨ
Mã số thuế:

1101905060

Địa chỉ: thửa số 135, 386, tờ bản đồ số 02, ĐT831, Xã Vĩnh Bình , Huyện Vĩnh Hưng , Long An
Address: Thua So 135, 386, To Ban Do So 02, DT831, Vinh Binh Commune, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and ore)

Xã Vĩnh Bình, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 11/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT VĨNH HƯNG
Mã số thuế:

1101903271

Địa chỉ: Số 101, Đường CMT8, KP Măng Đa, Thị trấn Vĩnh Hưng , Huyện Vĩnh Hưng , Long An
Address: No 101, CMT8 Street, KP Mang Da, Vinh Hung Town, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 26/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỞ XỬ LÝ - CCT VĨNH HƯNG
Mã số thuế:

1101903257

Địa chỉ: Số 101, Đường CMT8, Khu phố Măng Đa, Thị trấn Vĩnh Hưng , Huyện Vĩnh Hưng , Long An
Address: No 101, CMT8 Street, Mang Da Quarter, Vinh Hung Town, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 26/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT VĨNH HƯNG
Mã số thuế:

1101903296

Địa chỉ: Số 101, Đường CMT8, Khu phố Măng Đa, Thị trấn Vĩnh Hưng , Huyện Vĩnh Hưng , Long An
Address: No 101, CMT8 Street, Mang Da Quarter, Vinh Hung Town, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 26/12/2018

Công Ty TNHH Thẩm Định Giá Miền Nam Vđp
Mã số thuế:

1101898656

Địa chỉ: 86 Đường Tháp Mười, Khu phố 4, Thị Trấn Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng, Tỉnh Long An
Address: 86, Thap Muoi Street, Quarter 4, Vinh Hung Town, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Thị trấn Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 19-11-2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU PHÚC TÂM
Mã số thuế:

1101896056

Địa chỉ: Thửa đất số 558 tờ bản đồ số 8, ấp Cả Rưng, Xã Tuyên Bình Tây , Huyện Vĩnh Hưng , Long An
Address: Thua Dat So 558 To Ban Do So 8, Ca Rung Hamlet, Tuyen Binh Tay Commune, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 22/10/2018

CÔNG TY TNHH 01 THÀNH VIÊN VẬN TẢI VÀ BẾN XE KHÁCH VĨNH HƯNG
Mã số thuế:

1101892213

Địa chỉ: ấp Rạch Bùi, Thị trấn Vĩnh Hưng , Huyện Vĩnh Hưng , Long An
Address: Rach Bui Hamlet, Vinh Hung Town, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (Direct service support activities for road transport)

Thị trấn Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 04/09/2018

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀNG - NỮ TRANG VĨNH NGHI JEWELRY
Mã số thuế:

1101892090

Địa chỉ: Lô số 8 Khu C2, Cụm Dân cư Bàu Sậy, Thị trấn Vĩnh Hưng , Huyện Vĩnh Hưng , Long An
Address: Lot No 8 Khu C2, Dan Cu Bau Say Cluster, Vinh Hung Town, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Thị trấn Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 31/08/2018

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÀNH DANH
Mã số thuế:

1101888584

Địa chỉ: Số 32 -34 -36, Đường Bình Thành Thôn B, Khu Phố 1, Thị trấn Vĩnh Hưng , Huyện Vĩnh Hưng , Long An
Address: No 32 -34 -36, Binh Thanh Street, B Hamlet, Quarter 1, Vinh Hung Town, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Thị trấn Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 26/07/2018

TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THANH HUYỆN VĨNH HƯNG
Mã số thuế:

1101885142

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thái Bình, Thị trấn Vĩnh Hưng , Huyện Vĩnh Hưng , Long An
Address: Nguyen Thai Binh Street, Vinh Hung Town, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Thị trấn Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 14/06/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT XÂY DỰNG ĐỨC TÍN
Mã số thuế:

1101880271

Địa chỉ: Thửa số 1059, 1060, Đường Võ Duy Dương, Khu phố Rạch Bùi, Thị trấn Vĩnh Hưng , Huyện Vĩnh Hưng , Long An
Address: Thua So 1059, 1060, Vo Duy Duong Street, Rach Bui Quarter, Vinh Hung Town, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Other specialized construction)

Thị trấn Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 18/04/2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VY PHÁT
Mã số thuế:

1101877582

 Điện thoại:

0976.666.189

Địa chỉ: Số 52 Võ Văn Quới, Khu phố Măng Đa, Thị trấn Vĩnh Hưng , Huyện Vĩnh Hưng , Long An
Address: No 52 Vo Van Quoi, Mang Da Quarter, Vinh Hung Town, Vinh Hung District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Thị trấn Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng, Long An

Ngày thành lập: 15/03/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp