Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Mỹ Phú- Huyện Thủ Thừa- Long An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CẤP THOÁT NƯỚC NGUYỄN THẾ
Mã số thuế:

1101818097

 Điện thoại:

0909.997.574

Địa chỉ: Khu dân cư ấp 3, Xã Mỹ Phú, Huyện Thủ Thừa, Long An
Address: Ap 3 Residential Area, My Phu Commune, Thu Thua District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Xã Mỹ Phú, Huyện Thủ Thừa, Long An

Ngày thành lập: 11/04/2016

Công Ty TNHH Lương Thực - Thực Phẩm Thiên Vân
Mã số thuế:

1101792265

Địa chỉ: ấp 3 - Xã Mỹ Phú - Huyện Thủ Thừa - Long An
Address: Hamlet 3, My Phu Commune, Thu Thua District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Mỹ Phú, Huyện Thủ Thừa, Long An

Ngày thành lập: 20-05-2015

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Xay Xát Rạch Chanh 1
Mã số thuế:

1100710238-002

 Điện thoại:

(0272) 3829746

Địa chỉ: ấp 1 - Xã Mỹ Phú - Huyện Thủ Thừa - Long An
Address: Hamlet 1, My Phu Commune, Thu Thua District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Mỹ Phú, Huyện Thủ Thừa, Long An

Ngày thành lập: 07-07-2014

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nội Thất Hồng Thịnh
Mã số thuế:

1101714877

Địa chỉ: Số 121, ấp 1 - Xã Mỹ Phú - Huyện Thủ Thừa - Long An
Address: No 121, Hamlet 1, My Phu Commune, Thu Thua District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Mỹ Phú, Huyện Thủ Thừa, Long An

Ngày thành lập: 29-08-2013