Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thuận Nghĩa Hòa- Huyện Thạnh Hóa- Long An

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cao Phát Gold
Mã số thuế:

1101928117

Địa chỉ: Thửa 301, tờ bản đồ số 9, ấp Trà Cú, Xã Thuận Nghĩa Hòa, Huyện Thạnh Hoá, Tỉnh Long An
Address: Thua 301, To Ban Do So 9, Tra Cu Hamlet, Thuan Nghia Hoa Commune, Thanh Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Thuận Nghĩa Hòa, Huyện Thạnh Hóa, Long An

Ngày thành lập: 10-09-2019

CÔNG TY TNHH SX - TM NHỰT HƯƠNG
Mã số thuế:

1101873073

Địa chỉ: Số thửa 644, ấp Vườn Xoài, Xã Thuận Nghĩa Hòa , Huyện Thạnh Hoá , Long An
Address: No Thua 644, Vuon Xoai Hamlet, Thuan Nghia Hoa Commune, Thanh Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Thuận Nghĩa Hòa, Huyện Thạnh Hóa, Long An

Ngày thành lập: 15/01/2018

CÔNG TY TNHH MTV RỒNG VÀNG L.A II
Mã số thuế:

1101865178

Địa chỉ: Thửa số 532, tờ bản đồ số 14, ấp Bà Luông, Xã Thuận Nghĩa Hòa , Huyện Thạnh Hoá , Long An
Address: Thua So 532, To Ban Do So 14, Ba Luong Hamlet, Thuan Nghia Hoa Commune, Thanh Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Thuận Nghĩa Hòa, Huyện Thạnh Hóa, Long An

Ngày thành lập: 03/11/2017

CÔNG TY TNHH MTV D.MAX
Mã số thuế:

1101865146

Địa chỉ: Thửa số 532, tờ bản đồ số 14, ấp Bà Luông, Xã Thuận Nghĩa Hòa , Huyện Thạnh Hoá , Long An
Address: Thua So 532, To Ban Do So 14, Ba Luong Hamlet, Thuan Nghia Hoa Commune, Thanh Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ phục vụ đồ uống (Beverage services)

Xã Thuận Nghĩa Hòa, Huyện Thạnh Hóa, Long An

Ngày thành lập: 03/11/2017

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐỒNG PHÁT
Mã số thuế:

1100829547-001

Địa chỉ: Thửa đất số 437, tờ bản đồ số 11, ấp Nhơn Xuyên, Xã Thuận Nghĩa Hòa, Huyện Thạnh Hoá, Long An
Address: Thua Dat So 437, To Ban Do So 11, Nhon Xuyen Hamlet, Thuan Nghia Hoa Commune, Thanh Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Thuận Nghĩa Hòa, Huyện Thạnh Hóa, Long An

Ngày thành lập: 08/03/2017

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHIÊN LIỆU XĂNG DẦU SÀI GÒN - CỬA HÀNG XĂNG DẦU NGỌC ÁNH
Mã số thuế:

0314085396-001

Địa chỉ: ấp Bà Luông, Xã Thuận Nghĩa Hòa, Huyện Thạnh Hoá, Long An
Address: Ba Luong Hamlet, Thuan Nghia Hoa Commune, Thanh Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Thuận Nghĩa Hòa, Huyện Thạnh Hóa, Long An

Ngày thành lập: 16/11/2016

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÔNG THUẬN HAI
Mã số thuế:

1101834772

 Điện thoại:

0918.260.385

Địa chỉ: Quốc lộ N2, ấp Trà Cú, Xã Thuận Nghĩa Hòa, Huyện Thạnh Hoá, Long An
Address: N2 Highway, Tra Cu Hamlet, Thuan Nghia Hoa Commune, Thanh Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Thuận Nghĩa Hòa, Huyện Thạnh Hóa, Long An

Ngày thành lập: 03/11/2016

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ba Con Rồng - Chi Nhánh Khánh Hưng
Mã số thuế:

0302183857-002

 Điện thoại:

(028) 38497907

Địa chỉ: Đường N2, ấp Nhơn Xuyên - Xã Thuận Nghĩa Hòa - Huyện Thạnh Hoá - Long An
Address: N2 Street, Nhon Xuyen Hamlet, Thuan Nghia Hoa Commune, Thanh Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ (Producing fertilizer and nitrogen compound)

Xã Thuận Nghĩa Hòa, Huyện Thạnh Hóa, Long An

Ngày thành lập: 19-01-2016

Công Ty TNHH Văn Toen
Mã số thuế:

1101796132

Địa chỉ: ấp Vàm Lớn - Xã Thuận Nghĩa Hòa - Huyện Thạnh Hoá - Long An
Address: Vam Lon Hamlet, Thuan Nghia Hoa Commune, Thanh Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Thuận Nghĩa Hòa, Huyện Thạnh Hóa, Long An

Ngày thành lập: 08-07-2015

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Thanh Phong
Mã số thuế:

1101773600

Địa chỉ: Quốc lộ N2, ấp Trà Cú - Xã Thuận Nghĩa Hòa - Huyện Thạnh Hoá - Long An
Address: N2 Highway, Tra Cu Hamlet, Thuan Nghia Hoa Commune, Thanh Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Thuận Nghĩa Hòa, Huyện Thạnh Hóa, Long An

Ngày thành lập: 21-11-2014

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Đầu Tư Phát Triển Xuất Nhập Khẩu Phương Nam
Mã số thuế:

1101721264

Địa chỉ: 83, ấp Bà Luông - Xã Thuận Nghĩa Hòa - Huyện Thạnh Hoá - Long An
Address: 83, Ba Luong Hamlet, Thuan Nghia Hoa Commune, Thanh Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thuận Nghĩa Hòa, Huyện Thạnh Hóa, Long An

Ngày thành lập: 23-10-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Nhựt Duy
Mã số thuế:

1101698777

 Điện thoại:

0939.397.709

Địa chỉ: Số 02, ấp Vườn Xoài - Xã Thuận Nghĩa Hòa - Huyện Thạnh Hoá - Long An
Address: No 02, Vuon Xoai Hamlet, Thuan Nghia Hoa Commune, Thanh Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Thuận Nghĩa Hòa, Huyện Thạnh Hóa, Long An

Ngày thành lập: 09-05-2013