Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Thạnh Hóa- Long An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DU LỊCH NGUYÊN KIỀU THẢO
Mã số thuế:

1101905536

Địa chỉ: 10 Trần Văn Trà, Khu phố 3, Thị trấn Thạnh Hóa , Huyện Thạnh Hoá , Long An
Address: 10 Tran Van Tra, Quarter 3, Thanh Hoa Town, Thanh Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Booking services and support services related to promoting and organizing tours)

Thị trấn Thạnh Hóa, Huyện Thạnh Hóa, Long An

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH MẠNH ANH KHANG
Mã số thuế:

1101903095

Địa chỉ: Thửa đất 45, khu nhà vườn, đường số 10, khu phố 2, Thị trấn Thạnh Hóa , Huyện Thạnh Hoá , Long An
Address: Thua Dat 45, Khu Nha Vuon, Street No 10, Quarter 2, Thanh Hoa Town, Thanh Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (Direct service support activities for road transport)

Thị trấn Thạnh Hóa, Huyện Thạnh Hóa, Long An

Ngày thành lập: 26/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT THẠNH HÓA
Mã số thuế:

1101903105

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Khu phố 3, Thị trấn Thạnh Hóa , Huyện Thạnh Hoá , Long An
Address: Hung Vuong Street, Quarter 3, Thanh Hoa Town, Thanh Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Thạnh Hóa, Huyện Thạnh Hóa, Long An

Ngày thành lập: 26/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT THẠNH HÓA
Mã số thuế:

1101902101

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Khu phố 3, Thị trấn Thạnh Hóa , Huyện Thạnh Hoá , Long An
Address: Hung Vuong Street, Quarter 3, Thanh Hoa Town, Thanh Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Thạnh Hóa, Huyện Thạnh Hóa, Long An

Ngày thành lập: 18/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT THẠNH HÓA
Mã số thuế:

1101902119

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Khu phố 3, Thị trấn Thạnh Hóa , Huyện Thạnh Hoá , Long An
Address: Hung Vuong Street, Quarter 3, Thanh Hoa Town, Thanh Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Thạnh Hóa, Huyện Thạnh Hóa, Long An

Ngày thành lập: 18/12/2018

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÁNH VY THẠNH HÓA
Mã số thuế:

1101879170

Địa chỉ: Số 5, Đường Lê Văn Của, Khu phố 3, Thị trấn Thạnh Hóa , Huyện Thạnh Hoá , Long An
Address: No 5, Le Van Cua Street, Quarter 3, Thanh Hoa Town, Thanh Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Thạnh Hóa, Huyện Thạnh Hóa, Long An

Ngày thành lập: 04/04/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp