Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Thạnh Hóa- Long An

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thương Mại Mộc Đại Phát
Mã số thuế:

1101935844

Địa chỉ: Thửa đất số 21, 471 tờ bản đồ số 10, Tỉnh lộ 386, Ấp 1, Xã Thạnh An, Huyện Thạnh Hoá, Tỉnh Long An
Address: Thua Dat So 21, 471 To Ban Do So 10, Tinh Lo 386, Hamlet 1, Thanh An Commune, Thanh Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Thạnh An, Huyện Thạnh Hóa, Long An

Ngày thành lập: 09-12-2019

Công Ty TNHH Ba Hưởng Mô Tô
Mã số thuế:

1101935770

Địa chỉ: Thửa đất số 707, tờ bản đồ số 03, Khu phố 3, Thị Trấn Thạnh Hóa, Huyện Thạnh Hoá, Tỉnh Long An
Address: Thua Dat So 707, To Ban Do So 03, Quarter 3, Thanh Hoa Town, Thanh Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán mô tô, xe máy (Sale of motors and motorcycles)

Thị trấn Thạnh Hóa, Huyện Thạnh Hóa, Long An

Ngày thành lập: 05-12-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cao Phát Gold
Mã số thuế:

1101928117

Địa chỉ: Thửa 301, tờ bản đồ số 9, ấp Trà Cú, Xã Thuận Nghĩa Hòa, Huyện Thạnh Hoá, Tỉnh Long An
Address: Thua 301, To Ban Do So 9, Tra Cu Hamlet, Thuan Nghia Hoa Commune, Thanh Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Thuận Nghĩa Hòa, Huyện Thạnh Hóa, Long An

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Nguyễn Văn Tài
Mã số thuế:

1101916471

Địa chỉ: 341 ấp Đinh, Xã Thạnh Phước, Huyện Thạnh Hoá, Tỉnh Long An
Address: 341 Dinh Hamlet, Thanh Phuoc Commune, Thanh Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thạnh Phước, Huyện Thạnh Hóa, Long An

Ngày thành lập: 06-05-2019

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DU LỊCH NGUYÊN KIỀU THẢO
Mã số thuế:

1101905536

Địa chỉ: 10 Trần Văn Trà, Khu phố 3, Thị trấn Thạnh Hóa , Huyện Thạnh Hoá , Long An
Address: 10 Tran Van Tra, Quarter 3, Thanh Hoa Town, Thanh Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Booking services and support services related to promoting and organizing tours)

Thị trấn Thạnh Hóa, Huyện Thạnh Hóa, Long An

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH MẠNH ANH KHANG
Mã số thuế:

1101903095

Địa chỉ: Thửa đất 45, khu nhà vườn, đường số 10, khu phố 2, Thị trấn Thạnh Hóa , Huyện Thạnh Hoá , Long An
Address: Thua Dat 45, Khu Nha Vuon, Street No 10, Quarter 2, Thanh Hoa Town, Thanh Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (Direct service support activities for road transport)

Thị trấn Thạnh Hóa, Huyện Thạnh Hóa, Long An

Ngày thành lập: 26/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT THẠNH HÓA
Mã số thuế:

1101903105

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Khu phố 3, Thị trấn Thạnh Hóa , Huyện Thạnh Hoá , Long An
Address: Hung Vuong Street, Quarter 3, Thanh Hoa Town, Thanh Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Thạnh Hóa, Huyện Thạnh Hóa, Long An

Ngày thành lập: 26/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT THẠNH HÓA
Mã số thuế:

1101902101

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Khu phố 3, Thị trấn Thạnh Hóa , Huyện Thạnh Hoá , Long An
Address: Hung Vuong Street, Quarter 3, Thanh Hoa Town, Thanh Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Thạnh Hóa, Huyện Thạnh Hóa, Long An

Ngày thành lập: 18/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT THẠNH HÓA
Mã số thuế:

1101902119

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Khu phố 3, Thị trấn Thạnh Hóa , Huyện Thạnh Hoá , Long An
Address: Hung Vuong Street, Quarter 3, Thanh Hoa Town, Thanh Hoa District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Thạnh Hóa, Huyện Thạnh Hóa, Long An

Ngày thành lập: 18/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp