Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Mỹ Bình- Huyện Tân Trụ- Long An

CHI NHÁNH 5 - CÔNG TY TNHH LÊ TIỂU YẾN
Mã số thuế:

1101862924-005

Địa chỉ: Thửa số 19, ấp Bình Đông, Xã Mỹ Bình , Huyện Tân Trụ , Long An
Address: Thua So 19, Binh Dong Hamlet, My Binh Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Xã Mỹ Bình, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 27/11/2017

Công Ty TNHH Tm Dv Nhật Mai
Mã số thuế:

1101831059

Địa chỉ: 166 ấp Bình Tây - Xã Mỹ Bình - Huyện Tân Trụ - Long An
Address: 166 Binh Tay Hamlet, My Binh Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of books, newspapers, magazines and stationery in specialized stores )

Xã Mỹ Bình, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 13-09-2016

CÔNG TY TNHH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ THÀNH LÂM - CHI NHÁNH 4
Mã số thuế:

1101823361-004

Địa chỉ: Số nhà 256, ấp Bình Đông, Xã Mỹ Bình, Huyện Tân Trụ, Long An
Address: No 256, Binh Dong Hamlet, My Binh Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Mỹ Bình, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 04/07/2016

Công Ty TNHH Chăn Nuôi Sinh Học Xanh
Mã số thuế:

1101817079

Địa chỉ: ấp Bình Đông - Xã Mỹ Bình - Huyện Tân Trụ - Long An
Address: Binh Dong Hamlet, My Binh Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Mỹ Bình, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 30-03-2016

Công Ty TNHH Mtv Tm Dv ân Thiên Long La
Mã số thuế:

1101771385

Địa chỉ: Số nhà 235, ấp Bình Tây - Xã Mỹ Bình - Huyện Tân Trụ - Long An
Address: No 235, Binh Tay Hamlet, My Binh Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Xã Mỹ Bình, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 06-11-2014

Công Ty TNHH Một Thành Viên Anh Thư VN
Mã số thuế:

1101520286

Địa chỉ: ấp Bình Đông - Xã Mỹ Bình - Huyện Tân Trụ - Long An
Address: Binh Dong Hamlet, My Binh Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Mỹ Bình, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 09-04-2012

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Phẩm Vạn Phúc
Mã số thuế:

0303793206-003

 Điện thoại:

(028) 37717628

Địa chỉ: ấp Bình Tây - Xã Mỹ Bình - Huyện Tân Trụ - Long An
Address: Binh Tay Hamlet, My Binh Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Xã Mỹ Bình, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 19-03-2012

Trường Tiểu Học Mỹ Bình Huyện Tân Trụ
Mã số thuế:

1100920524

 Điện thoại:

(0272) 3591739

Địa chỉ: ấp Bình Tây, Xã Mỹ Bình - Huyện Tân Trụ - Long An
Address: Binh Tay Hamlet, My Binh Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Mỹ Bình, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 10-02-2009

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Liền
Mã số thuế:

1100355488

 Điện thoại:

(0272) 3889077

Địa chỉ: Số 294, ấp Bình Tây - Xã Mỹ Bình - Huyện Tân Trụ - Long An
Address: No 294, Binh Tay Hamlet, My Binh Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Mỹ Bình, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 11-08-2006