Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HINH VINH QUANG

Ngày thành lập: 19/04/2017

Địa chỉ: 147 ấp 5, Xã Lạc Tấn, Huyện Tân Trụ, Long An
Address: 147 Hamlet 5, Lac Tan Commune, Tan Tru District, Long An Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Mã số thuế 1101848775
Điện thoại/ Fax:(0272) 3889152
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Tân Trụ
Người đại diện Đặng Văn Hinh
Địa chỉ N.Đ.diện 147 ấp 5, Xã Lạc Tấn, Huyện Tân Trụ, Long An
Delegate address 147 Hamlet 5, Lac Tan Commune, Tan Tru District, Long An Province
Các loại thuế
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Thu nhập cá nhân
  • Môn bài
  • Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính