Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Lạc Tấn- Huyện Tân Trụ- Long An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HUỲNH SANG
Mã số thuế:

1101833176

 Điện thoại:

(0272) 3889225

Địa chỉ: 402/5, tỉnh lộ 833, Xã Lạc Tấn, Huyện Tân Trụ, Long An
Address: 402/5, Tinh Lo 833, Lac Tan Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Lạc Tấn, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 14/10/2016

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyên Hưng Hương
Mã số thuế:

1101736422

 Điện thoại:

0946.467.374

Địa chỉ: 195/2, ấp 2 - Xã Lạc Tấn - Huyện Tân Trụ - Long An
Address: 195/2, Hamlet 2, Lac Tan Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Lạc Tấn, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 23-01-2014

Doanh Nghiệp Tư Nhân 7777 Vàng
Mã số thuế:

1101404794

Địa chỉ: 29, ấp 5 - Xã Lạc Tấn - Huyện Tân Trụ - Long An
Address: 29, Hamlet 5, Lac Tan Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Lạc Tấn, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 29-09-2011

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đại Phong L.A
Mã số thuế:

1101353765

Địa chỉ: ấp 4 - Xã Lạc Tấn - Huyện Tân Trụ - Long An
Address: Hamlet 4, Lac Tan Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Lạc Tấn, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 17-02-2011

DNTN Phương Điệp
Mã số thuế:

1101267442

Địa chỉ: 277/5 ấp 5 - Xã Lạc Tấn - Huyện Tân Trụ - Long An
Address: 277/5 Hamlet 5, Lac Tan Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (Building civil engineering works)

Xã Lạc Tấn, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 28-04-2010