Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đức Tân- Huyện Tân Trụ- Long An

CÔNG TY TNHH GAME VĂN LO
Mã số thuế:

1101842371

Địa chỉ: 497, ấp Bình Lợi, Xã Đức Tân, Huyện Tân Trụ, Long An
Address: 497, Binh Loi Hamlet, Duc Tan Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Đức Tân, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 02/02/2017

Trường Tiểu Học Võ Văn Mùi Huyện Tân Trụ
Mã số thuế:

1100920845

 Điện thoại:

(0272) 3867792

Địa chỉ: Huỳnh Văn Đảnh, ấp Bình Lợi, Xã Đức Tân - Huyện Tân Trụ - Long An
Address: Huynh Van Danh, Binh Loi Hamlet, Duc Tan Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Đức Tân, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 10-02-2009