Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Bình Trinh Đông- Huyện Tân Trụ- Long An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LÊ THỊ THU XUÂN
Mã số thuế:

1101895990

Địa chỉ: Thửa đất số 98, ấp Bình Hòa, Xã Bình Trinh Đông , Huyện Tân Trụ , Long An
Address: Thua Dat So 98, Binh Hoa Hamlet, Binh Trinh Dong Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Bình Trinh Đông, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 19/10/2018

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GAME THẾ BẢO CHI NHÁNH GAM THẾ BẢO 3
Mã số thuế:

1101829564-002

Địa chỉ: Bình Đông, Xã Bình Trinh Đông, Huyện Tân Trụ, Long An
Address: Binh Dong, Binh Trinh Dong Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Bình Trinh Đông, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 19/10/2016

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ GIẢI TRÍ THÀNH ĐẠT
Mã số thuế:

1101822791-013

Địa chỉ: 498, ấp Bình Hòa, Xã Bình Trinh Đông, Huyện Tân Trụ, Long An
Address: 498, Binh Hoa Hamlet, Binh Trinh Dong Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Bình Trinh Đông, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 17/10/2016

Chi Nhánh DNTN Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Thanh Duy Phương - Xưởng Đóng Tàu Hàng Giang 2
Mã số thuế:

0304493822-002

 Điện thoại:

(0272) 7713714

Địa chỉ: 47, ấp Bình Hòa - Xã Bình Trinh Đông - Huyện Tân Trụ - Long An
Address: 47, Binh Hoa Hamlet, Binh Trinh Dong Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Đóng tàu và cấu kiện nổi (Shipbuilding and float components)

Xã Bình Trinh Đông, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 30-12-2015

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phân Bón Hồng Đức
Mã số thuế:

1101716440

 Điện thoại:

0919.594.929

Địa chỉ: 60 ấp Bình Hòa - Xã Bình Trinh Đông - Huyện Tân Trụ - Long An
Address: 60 Binh Hoa Hamlet, Binh Trinh Dong Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Bình Trinh Đông, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 13-09-2013

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Nghĩa Hiệp
Mã số thuế:

1100980428-002

 Điện thoại:

(0272) 3887381

Địa chỉ: Số 190, Đường 832, ấp Bình Đông - Xã Bình Trinh Đông - Huyện Tân Trụ - Long An
Address: No 190, Street 832, Binh Dong Hamlet, Binh Trinh Dong Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Chế biến và bảo quản rau quả (Processing and preserving fruit and vegetables)

Xã Bình Trinh Đông, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 28-02-2011

DNTN Thành Đạt Lợi
Mã số thuế:

1101186169

Địa chỉ: Số 60, ấp Bình Hòa - Xã Bình Trinh Đông - Huyện Tân Trụ - Long An
Address: No 60, Binh Hoa Hamlet, Binh Trinh Dong Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (Building civil engineering works)

Xã Bình Trinh Đông, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 13-10-2009

Trường Tiểu Học Bình Trinh Đông Huyện Tân Trụ
Mã số thuế:

1100920771

 Điện thoại:

(0272) 3868178

Địa chỉ: Xã Bình Trinh Đông - Huyện Tân Trụ - Long An
Address: Binh Trinh Dong Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Bình Trinh Đông, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 10-02-2009

Công Ty TNHH Hưng Đạt
Mã số thuế:

1100782793

 Điện thoại:

(0207) 2866499

Địa chỉ: 30 ấp Bình Đông - Xã Bình Trinh Đông - Huyện Tân Trụ - Long An
Address: 30 Binh Dong Hamlet, Binh Trinh Dong Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Bình Trinh Đông, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 05-06-2007

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Liền
Mã số thuế:

1100355488-003

 Điện thoại:

(0272) 3889077

Địa chỉ: ấp Bình Hòa - Xã Bình Trinh Đông - Huyện Tân Trụ - Long An
Address: Binh Hoa Hamlet, Binh Trinh Dong Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Bình Trinh Đông, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 08-01-2007

DNTN Vạn Phát Hưng
Mã số thuế:

1100741998

Địa chỉ: 342 ấp Bình Hòa, xã Bình Trinh Đông - Huyện Tân Trụ - Long An
Address: 342 Binh Hoa Hamlet, Binh Trinh Dong Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (Building civil engineering works)

Xã Bình Trinh Đông, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 15-09-2006