Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã An Nhựt Tân- Huyện Tân Trụ- Long An

CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH TẤN TÀI LA
Mã số thuế:

1101904187

Địa chỉ: Thửa đất 16,17,71, tờ bản đồ số 10,14, Xã An Nhựt Tân , Huyện Tân Trụ , Long An
Address: Thua Dat 16, 17, 71, To Ban Do So 10, 14, An Nhut Tan Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Warehouses and commodity storage)

Xã An Nhựt Tân, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 04/01/2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI WINDY
Mã số thuế:

1101830739

Địa chỉ: Số 472 ấp 1+3, Xã An Nhựt Tân, Huyện Tân Trụ, Long An
Address: No 472 1+3 Hamlet, An Nhut Tan Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Xã An Nhựt Tân, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 08/09/2016

CÔNG TY TNHH MTV TM DV YMS
Mã số thuế:

1101827126

Địa chỉ: ấp 4, Xã An Nhựt Tân, Huyện Tân Trụ, Long An
Address: Hamlet 4, An Nhut Tan Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã An Nhựt Tân, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 27/07/2016

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vũ Thanh Phương
Mã số thuế:

1101758306

Địa chỉ: 390 ấp 1+3 - Xã An Nhựt Tân - Huyện Tân Trụ - Long An
Address: 390 1+3 Hamlet, An Nhut Tan Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã An Nhựt Tân, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 06-08-2014

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hiền Đức Long An
Mã số thuế:

1101712189

 Điện thoại:

(0272) 6288679

Địa chỉ: Số 83, ấp 5 - Xã An Nhựt Tân - Huyện Tân Trụ - Long An
Address: No 83, Hamlet 5, An Nhut Tan Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã An Nhựt Tân, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 08-08-2013

Chi Nhánh Công Ty Xăng Dầu Long An - Cửa Hàng Xăng Dầu An Nhựt Tân
Mã số thuế:

1100108351-080

 Điện thoại:

(0272) 3826158

Địa chỉ: 257/5, Đường tỉnh lộ 832, ấp 5 - Xã An Nhựt Tân - Huyện Tân Trụ - Long An
Address: 257/5, Duong, Tinh Lo 832, Hamlet 5, An Nhut Tan Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã An Nhựt Tân, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 02-04-2013

Chi Nhánh Công Ty TNHH Phúc Quang - Hồng Anh - Nhà Máy Dầu Thực Vật Sài Gòn
Mã số thuế:

0101025402-003

 Điện thoại:

(0272) 8682895

Địa chỉ: Lô F3, Khu công nghiệp An Nhựt Tân - Xã An Nhựt Tân - Huyện Tân Trụ - Long An
Address: Lot F3, An Nhut Tan Industrial Zone, An Nhut Tan Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã An Nhựt Tân, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 21-12-2010

Văn Phòng Đại Diện Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Thương Mại Hoàng Hải
Mã số thuế:

1100847352-001

 Điện thoại:

(0272) 3685666

Địa chỉ: Tỉnh lộ 832 - Xã An Nhựt Tân - Huyện Tân Trụ - Long An
Address: Tinh Lo 832, An Nhut Tan Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã An Nhựt Tân, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 24-11-2010

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sico-Thảo Điền
Mã số thuế:

1101297567

Địa chỉ: Số 70/6 đường 832, ấp 6 - Xã An Nhựt Tân - Huyện Tân Trụ - Long An
Address: No 70/6, Street 832, Hamlet 6, An Nhut Tan Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã An Nhựt Tân, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 20-07-2010

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân Minh Thái
Mã số thuế:

1100274782

 Điện thoại:

(0272) 3680136

Địa chỉ: Số 442, Đường tỉnh 832, ấp 3 - Xã An Nhựt Tân - Huyện Tân Trụ - Long An
Address: No 442, Duong, Tinh 832, Hamlet 3, An Nhut Tan Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã An Nhựt Tân, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 09-09-2009