Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Tân Trụ- Long An

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐO ĐẠC THANH TÍN
Mã số thuế:

1101814335-006

 Điện thoại:

(0296) 5654868

Địa chỉ: Số 39, Tỉnh lộ 833, ấp Bình Hòa, Thị trấn Tân Trụ , Huyện Tân Trụ , Long An
Address: No 39, Tinh Lo 833, Binh Hoa Hamlet, Tan Tru Town, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Tân Trụ, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 25/09/2017

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỲNH DƯ
Mã số thuế:

1101302707-001

Địa chỉ: Thửa đất số 190 tờ bản đồ số 26 ấp Bình Hòa, Thị trấn Tân Trụ , Huyện Tân Trụ , Long An
Address: Thua Dat So 190 To Ban Do So 26 Ap Binh Hoa, Tan Tru Town, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Xay xát và sản xuất bột thô (Grinding and producing coarse flour)

Thị trấn Tân Trụ, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 14/06/2017

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẢI TRÍ MINH TIẾN LONG AN
Mã số thuế:

1101843110

 Điện thoại:

0979.523.039

Địa chỉ: 6/98, ấp Bình Hòa, Thị trấn Tân Trụ, Huyện Tân Trụ, Long An
Address: 6/98, Binh Hoa Hamlet, Tan Tru Town, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Thị trấn Tân Trụ, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 17/02/2017

CÔNG TY TNHH GAME VĂN LO
Mã số thuế:

1101842371

Địa chỉ: 497, ấp Bình Lợi, Xã Đức Tân, Huyện Tân Trụ, Long An
Address: 497, Binh Loi Hamlet, Duc Tan Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Đức Tân, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 02/02/2017

CÔNG TY TNHH MTV VIỆT QUỐC NÔNG
Mã số thuế:

1101835582

 Điện thoại:

0984.440.169

Địa chỉ: 325, tỉnh lộ 833, ấp Bình Hòa, Xã Bình Tịnh, Huyện Tân Trụ, Long An
Address: 325, Tinh Lo 833, Binh Hoa Hamlet, Binh Tinh Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Bình Tịnh, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 15/11/2016

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GAME THẾ BẢO CHI NHÁNH GAM THẾ BẢO 3
Mã số thuế:

1101829564-002

Địa chỉ: Bình Đông, Xã Bình Trinh Đông, Huyện Tân Trụ, Long An
Address: Binh Dong, Binh Trinh Dong Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Bình Trinh Đông, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 19/10/2016

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ GIẢI TRÍ THÀNH ĐẠT
Mã số thuế:

1101822791-013

Địa chỉ: 498, ấp Bình Hòa, Xã Bình Trinh Đông, Huyện Tân Trụ, Long An
Address: 498, Binh Hoa Hamlet, Binh Trinh Dong Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Bình Trinh Đông, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 17/10/2016

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HUỲNH SANG
Mã số thuế:

1101833176

 Điện thoại:

(0272) 3889225

Địa chỉ: 402/5, tỉnh lộ 833, Xã Lạc Tấn, Huyện Tân Trụ, Long An
Address: 402/5, Tinh Lo 833, Lac Tan Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Lạc Tấn, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 14/10/2016

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ KIM THỊNH PHÁT
Mã số thuế:

1101833095

 Điện thoại:

0913.166.902

Địa chỉ: Số 207 Nguyễn Trung Trực, ấp Bình Hòa, Thị trấn Tân Trụ, Huyện Tân Trụ, Long An
Address: No 207 Nguyen Trung Truc, Binh Hoa Hamlet, Tan Tru Town, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Thị trấn Tân Trụ, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 13/10/2016

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GAME THẾ BẢO CHI NHÁNH GAME THẾ BẢO 2
Mã số thuế:

1101829564-001

 Điện thoại:

(0227) 6974157

Địa chỉ: 295 Thạnh Lợi, Xã Nhựt Ninh, Huyện Tân Trụ, Long An
Address: 295 Thanh Loi, Nhut Ninh Commune, Tan Tru District, Long An Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Nhựt Ninh, Huyện Tân Trụ, Long An

Ngày thành lập: 11/10/2016